Kultūra

Paminklas Petrui Perkumui
Sukurta: 2010-11-23 | Atnaujinta: 2016-04-19

Kretinga, darbėnai, istorinis paveldas, paminklai, Petras PerkumasVienuolio saleziečio Petro Perkumo (1916-1937) paminklas yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Darbėnuose, skverelyje prie bažnyčios.

Garsus, svetur prilygintas net šventiesiems, į savo Tautos istoriją žemaitis iš Darbėnų parapijos, Kadagynų k. – P. Perkumas – buvo įrašytas tik atkūrus Nepriklausomybę. Jaunuolio, išgyvenusio tik 20 metų ir mirusio toli nuo savo Tėvynės, Italijoje, tauri širdis, dosni dvasia ir plieninė valia – puikus pavyzdys nūdienos jaunimui, kaip reikia mylėti gimtąjį kraštą, tarnauti jo gerovei.

P. Perkumo vardas Lietuvoje ėmė garsėti po to, kai 1992 m. iš Brazilijos, ilgus metus ten misionieriavęs, grįžo kun. Pranas Gavėnas, taip pat buvęs saleziečių auklėtinis Italijoje ir pažinojęs nepaprasto vidinio grožio jaunuolį. Mintis įamžinti P. Perkumo (kuris taip ir nesuspėjo duoti saleziečių įžadų) atminimą Darbėnuose priklauso Alytaus saleziečių bendruomenei bei jos rėmėjui Alfonsui Vitkauskui.

1997 m. birželio 29 d. minint P. Perkumo 80-ąsias gimimo ir 60-ąsias mirties metines, Darbėnuose, šalia bažnyčios, atidengtas ir pašventintas jo paminklas (skulptorius Antanas Ambrulevičius). Paminklą pašventino jo Ekscelencija Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

Skulptūra iš metalinio karkaso, ant kurio uždėtas cementas ir pagal frakcijas išrūšiuotas žvyras. Ji apipūsta balto granito dulkėmis (balta spalva simbolizuoja nekaltybę). Skulptūra žmogaus ūgio, bet užkėlus ant postamento, jos aukštis siekia apie 3,8 m. Skulptorius P. Perkumą pavaizdavo su maldaknyge ir neprasiskleidusiu lelijos žiedu. Neprasiskleidęs lelijos žiedas simbolizuoja neišsipildžiusias gyvenimo svajones, o maldaknygė – jaunuolio pamaldumą.

Ant  paminklo  užrašyta:  „Tyra  širdis!  /  Dosni  dvasia!  /  Plieninė valia! / Saleziečiai, 1997. A. Ambrulevičius“.

Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. MAKSVYTIS, Juozas. Dvasinga šventė Darbėnuose. Švyturys, 1998, spalio 31, p. 3.
  2. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Petro Perkumo sugrįžimas. Pajūrio naujienos, 1997, gegužės 13, p. 1, 3.
  3. PUIŠIENĖ, Audronė. Saleziečių auklėtinį Petrą Perkumą pagerbė, surengdami mokslinę konferenciją. Vakarų Lietuva, 1998, spalio 27, p. 2.
  4. Šventųjų lygyje. Klaipėda, 1998, spalio 28, p. 29.
  5. VASILIAUSKIENĖ, Aldona. Petro Perkumo įamžinimas gimtuose Darbėnuose. Pajūrio naujienos, 1997, birželio 6, p. 4.
  6. Vienuolio saleziečio P. Perkumo paminklas Darbėnuose. Skulptorius A. Ambrulevičius. 1998 m. [nuotrauka]. Iš Kretingos rajono kultūros paveldas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005, p. 56. ISBN 9955-544-45-7.
Ačiū! Laiškas išsiųstas nurodytu adresu.
Uždaryti
Uždaryti
Jūsų el. paštas*
Draugo el. paštas*
Komentaras*