Geografija

Kūlupėnų kaimas
Sukurta: 2014-12-03 | Atnaujinta: 2014-12-10

Kūlupėnai – kaimas Kretingos r. teritorijoje, 5 km nuo Kartenos, 9 km nuo Imbarės, 12 km į pietvakarius nuo Salantų, Kūlupėnų sen. centras, įsikūręs prie Salanto ir Minijos santakos. Per kaimą eina Šiaulių–Kretingos geležinkelio linija. Kaimą kerta rajoniniai keliai Kretinga–Kūlupėnai ir Kūlupėnai–Darbėnai bei krašto kelias Kartena–Kūlupėnai–Salantai. Už 4,1 km rajoninis kelias Salantai–SkaudaliaiNasrėnai, už 4,7 km – magistralinis kelias Šiauliai–Palanga.

Kūlupėnų k. vardą davė Salanto intakas Kūlupis (žemaitiškai kūlis – „akmuo“). Pirmąkart rašytiniuose istorijos šaltiniuose Kūlupėnai paminėti 1566 m. Pagal administracinį-teritorinį to meto suskirstymą kaimas priklausė Platelių sen. Imbarės vaitystei.

XVI–XVII a. kaime gyveno apie 20 valstiečių šeimų, kurios sudarė 150–200 žmonių. 1900–1913 m. gyv. skaičius kaime išaugo iki 444. 1904–1949 m. Kūlupėnuose veikė pradinė mokykla, nuo 1949–1995 m. septynmetė, aštuonmetė.

Tarpukariu Kūlupėnai tapo ekonomiškai svarbia Kretingos apskrities gyvenviete. 1931–1932 m. nutiesus Kretingos–Telšių geležinkelio ruožą, Kūlupėnuose 1938 m. buvo pastatyta moderni geležinkelio stotis (1946–1952 m. apylinkių žmonės iš jos buvo tremiami į Sibirą), o skersai Salanto slėnio nusidriekė vienas didžiausių Žemaitijoje geležinkelio tiltų. Nuo 1950 m. Kūlupėnai priklausė Salantų, o nuo 1959 m. – Kretingos rajonui.

Kaime veikia medienos bendrovė „Statyba“ ir linų apdirbimo bendrovė „Žemaitijos linai“, paštas, medicinos punktas, Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla (1904–1949 m. – pradinė, 1949–1995 m. – septynmetė, aštuonmetė), Kūlupėnų šv. Motiejaus bažnyčia (1994 m., duris atvėrė ir pašventinta 2014 m.), Kretingos r. kultūros centro Kūlupėnų skyrius (1961 m.), Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas (1949 m.).

Kūlupėnų rytuose yra Sauserių, Dauginčių I ir II , pietryčiuose – Martynaičių piliakalniai, senosios k. kapinės.

Kūlupėnuose gimė Juozas Mažeika (g. 1952 m. gruodžio 4 d.) – pedagogas, treneris, Kretingos r. politinis ir visuomenės veikėjas, Kretingos r. sav. meras; Ona Stonkutė–Valančienė (1770–1859) – vyskupo Motiejaus Valančiaus motina; Gintaras Einikis (g. 1969 m. rugsėjo 30 d.) – krepšininkas. Kaime gyvena Antanas Lubys (g. 1957 m. vasario 27 d.) – liaudies meistras, medžio skulptorius; Liudas Šopauskas (g. 1942 m. kovo 1 d.) – liaudies meistras, drožėjas; Algirdas Macius (g. 1945 m. lapkričio 18 d.) – Kretingos r. politikas, ilgametis Kūlupėnų apylinkės ir sen. vadovas.

1923 m. kaime gyveno 514, 1970 m. – 803, 1979 m. – 1 012, 1989 m. – 1 237, 2001 m. – 1 348, 2005 m. – 1 330, 2011 m. gyv. surašymo metu Kūlupėnų k. gyveno 1 195 gyventojai.

Asta Kupšytė, Jurgita Bružienė 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Gyventojai gyvenamosiose vietovėse. Iš Oficialiosios statistikos portalas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2013 [žiūrėta 2013 m. gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą: <osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xls/577541de-719c-4946-b8c5-72ce34308bb4>.
  2. EINIKIS, Gintaras. Iš Lietuvos sporto enciklopedija. Vilnius, 2010, t. 1, p. 311.
  3. KANARSKAS, Julius. Kūlupėnų seniūnijos istorija [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybė, 2010 [žiūrėta 2012 m. kovo 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/3653>.
  4. Kūlupėnai. Iš Lietuvos adresų katalogas [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], [b. m.] [žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 28 d.]. Prieiga per internetą:<http://adresai.vilnius21.lt/kulupenuk-g20275-p2.htm>.
  5. Kūlupėnai. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2007, t. XI, Kr-Len, p. 248–249.
  6. MACIENĖ, Vilija. Kūlupėnų istorija: 1917–1987 m. [interaktyvus]. Kūlupėnai: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas, 2007 [žiūrėta 2012 m. kovo 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/uploads/docs/Kulupenu%20istorija%201917-1987.pdf>.
  7. MAŽEIKA, Juozas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybė, 2009 [žiūrėta 2012 m. kovo 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/1884>.
  8. Nasrėnai – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė. Apie artimuosius. Muziejaus įkūrimas [interaktyvus]. Iš Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Nasrėnai: [Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus], 2010 [žiūrėta 2012 m. kovo 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://nasrenai.lt/?p=1304>.
  9. ŠORIENĖ, Danutė. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus Plungės sekcijos tautodailininkai, gyvenantys Kretingos r. Antanas Lubys [mašinraštis]. [Kretinga], [2011]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Bibliografijos ir informacijos sektorius, Kraštotyros fondas, lap. 1–2.
Ačiū! Laiškas išsiųstas nurodytu adresu.
Uždaryti
Uždaryti
Jūsų el. paštas*
Draugo el. paštas*
Komentaras*