Paieška

Pagal paieškos žodį "Jolanta Klietkutė" rasti 338 rezultatai:
2010 m. Gruodžio 13 d.
...ja, 4 leidinių sudarytoja, 50 publikacijų autorė, projekto iniciatorė ir autorė (2010–2013). Jolanta Klietkutė, fotomenininkė, nuotraukų galerijos sudarytoja. Straipsnių autoriai Lina Buikie...
2010 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...objekto kodas: 5211. Priklauso kompleksui: Piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete. Lina Buikienė, Jolanta Klietkutė, 2010–2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DAUGUDIS, Vytautas. Imbarės piliaka...
2010 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...ompleksui Kartenos piliakalnis su gyvenviete (unikalus objekto kodas: 23783). Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2014 m. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių prois...
2010 m. Lapkričio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...darbų (medalio, plaketės) atvaizdai tarsi ženklina kūrybinio proceso pakopas. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ELTA. Kretingai – 740 metų. Lietuvo...
2010 m. Lapkričio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...!  /  Plieninė valia! / Saleziečiai, 1997. A. Ambrulevičius“. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: MAKSVYTIS, Juozas. Dvasinga šventė Darbėnuose...
2010 m. Lapkričio 22 d. | Kategorija: Kultūra
..., rajono) gyventojai. Virtuali Kretingos parapijos naujųjų kapinių panorama. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: [Kretingos II-ųjų kapinių vartai ir Tiškevičių...
2010 m. Lapkričio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...senąsias ir naująsias kapines skiria Vilniaus (seniau – Darbėnų) gatvė. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BAUŽYS, Justinas, SAVČIUKAS, Andrius. Senosios...
2010 m. Lapkričio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...kelbtos Lietuvos Respublikos kultūros vertybe, unikalus objekto kodas: 24484. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaip Kretingos kaimas tapo...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...užrašas „Jų kančia – tautos skausmas / 1941–1953 / Tremtiniams / 1989 m.“ Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Darbėnų miestelis. Turgaus g. Iš genocid...
2010 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...alaidoti milžinai. Tam, kuris buvo garsesnis – kapas supiltas didesnis. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Archeologiniai Igno Jablonskio tyrinėjimai. Pa...
2010 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...Vienas stabakūlis parvežtas ir įkastas į žemę Kretingos dvaro rūmų parteryje. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Archeologiniai Igno Jablonskio tyrinėjimai. Pa...
2010 m. Lapkričio 17 d. | Kategorija: Kultūra
...ą įminė pro šalį ėjusi karvė, pasak kitų – jį nešęs ir pametęs velnias. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Kartenos akmuo, vad. Laumės kūliu. Iš Kultūros...
2010 m. Lapkričio 17 d. | Kategorija: Kultūra
...kirtiniu didumu. Akmuo yra 500 m į šiaurę nuo Vaineikių senovės gyvenvietės. Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Dubenuotieji akmenys ir kit...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...vertybių kompleksu. 2008 metais suremontuota ir atnaujinta bažnyčia bei šalimais esanti varpinė. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JANKEVIČIENĖ, Algė. Lietuvos TSR medinių...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...bės saugoma kultūros vertybe. Virtuali Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus interjero panorama. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BLADŽIUS, A. Duomenys apie Darbėnų Šv.apaštalų...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...nams grūšlaukiškiams atminti. Virtuali Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčios interjero panorama. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašy...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...edrimas. 1996 m. pastatyta nauja silikatinių plytų, tinkuoto mūro, vienbokštė, vienanavė bažnyčia. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KAUNAITĖ, T. Jokūbave bus bažnyčia. Švytu...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...s paminklas. Kalnalio bažnyčios kompleksas 2005 m. paskelbtas valstybės saugoma kultūros vertybe. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [inte...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...ugoma kultūros vertybe. Virtuali Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios panorama. Jolanta Klietkutė, 2011  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
.... Virtuali Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šventoriaus panorama. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DAPŠAUSKAS, Juozas. Pranciškonams Kretingoje &n...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...žemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios kompleksas pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Bažnyčia. Iš Kultūros vertybių regis...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...s saugoma kultūros vertybe. Virtuali Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčios interjero panorama.   Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...sh; bokštelis. Virtuali Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios interjero panorama. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašy...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Religija
...ano, vienabokštė. Virtuali Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios interjero panorama.   Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENDIKAS, Aloyzas. Tėvą Leopoldą prisimen...
2011 m. Lapkričio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...pripažintas valstybės saugomu 2005 m. balandžio 29 d. Unikalus objekto kodas: 5227. Lina Buikienė; Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proistor...
2011 m. Gruodžio 10 d. | Kategorija: Religija
...ių 14 stacijų – Kryžiaus kelio stočių, kurias nutapė palangiškė dailininkė Gražina Oškinytė. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KAREČKAITĖ, Aldona. Kūlupėniškiai turės bažnyč...
2011 m. Lapkričio 28 d. | Kategorija: Religija
...nkymas, suteikiant dvasinę ir materialinę pagalbą. Lankymo dienos ir valandos derinamos telefonu. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: [Atsakymas į pateiktą anketą Dievo Meilės Misi...
2011 m. Lapkričio 28 d. | Kategorija: Religija
...kupijų katedrose, parapijų bažnyčiose, maldos grupėse, kunigai apaštalavo, dėstė tikybą mokyklose. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Vienuolyne rengiami slaugos...
2011 m. Lapkričio 28 d. | Kategorija: Religija
...isą parą pasiruošusios priimti visus, kuriems reikalinga dvasinė, moralinė arba socialinė pagalba. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BORSATO, Giovannina. Švenčiausios Širdies sese...
2011 m. Lapkričio 28 d. | Kategorija: Religija
...vienintelė lietuviška Vakarų Lietuvoje, turinti savo šaknis, ištvėrusi sovietmečio persekiojimus. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: [Atsakymas į pateiktą anketą Švč. Mergelė...
2011 m. Lapkričio 28 d. | Kategorija: Religija
...uolynas – 9.00–12.00 val. ir 15.00–17.00 val. (dėl pokalbio susitarti telefonu). Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Klarisės. Iš Vienuoliai [žiūrėta 2011 m. vasar...
2011 m. Gruodžio 10 d. | Kategorija: Religija
...pastatų kompleksą (29929). Virtuali Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios interjero panorama. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENDIKAS, Valteris. Parapijos istorija. Iš Lie...
2011 m. Gruodžio 20 d. | Kategorija: Religija
...yvenime: yra parapijos komiteto nariai, ruošia vaikus Sakramentams, rengia užsiėmimus su skautais. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Apie Ordiną. Iš Lietuvos pasauliečių pran...
2011 m. Gruodžio 21 d. | Kategorija: Religija
...tus. Vaikai priimami bet kokio amžiaus. Susirinkimai vyksta pas seseris Pranciškones misionieres. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Apie Jaunimo Eucharistinį Sąjūdį. Iš Lietuvos...
2011 m. Gruodžio 21 d. | Kategorija: Visuomenė
...Jaunimo Mišios ir jaunimo vakarai-susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį Kretingos bažnyčioje. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnyba. Iš...
2011 m. Gruodžio 21 d. | Kategorija: Religija
...inasi savo nariais: vaikais, jaunimu, senjorais, lankomi ligoniai ir švenčiama Šventoji Vakarienė. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BLYNAS, A. A. Duomenys apie Lietuvos Naujosios...
2011 m. Gruodžio 21 d. | Kategorija: Religija
...esą „Per kankinystę į Prisikėlimą“, kuriame dalyvavo 120 delegatų iš 11 Europos šalių. Jolanta Klietkutė,2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JauPra Lietuvoje. Iš Lietuvos Pranciškoniškasis...
2011 m. Gruodžio 21 d. | Kategorija: Religija
...ūpinasi misijų bei evangelizacijų organizavimu. Pirmininkas – kun. Gediminas Numgaudis OFM. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:  [Jolantos Klietkutės interviu su kun. Ge...
2011 m. Gruodžio 21 d. | Kategorija: Religija
...organizacijos įkūrimo iki 2001 m. gruodžio LELB JC valdybos pirmininku buvo kun.d. Ridas Tamulis. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: LELB jaunimo centras. Iš Lietuvos Evangelikų l...
2012 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Religija
...as latakas nuo stogo vandeniui nubėgti. Atkasti statiniai yra XIX a. ar XX a. pradžios. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Istorijai reikia tikslumo....