Paieška

Pagal paieškos žodį "Jolanta Klietkutė" rasti 338 rezultatai:
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...nuoja Salantų nepilnamečių reikalų inspektorė Regina Jokužienė. Kretinga savo JPR narių nebeturi. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jaunieji policijos rėmėjai prisistatė Kre...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...ingos skyrius yra Kretingos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ narys. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Apie organizaciją. Iš Jaunimo organizacija &bd...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...dquo;; respublikiniai ir tarptautiniai kamerinių spektaklių festivaliai „Kaukutis“. Jolanta Klietkutė, 2012  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ANTULIENĖ, Auksė. Re: Kretingos_krašto_e...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...Druka“, sudarytoja – Daina Balčienė. 2010 m. „Strėlė“ persikėlė į Vilnių. Jolanta Klietkutė, 2011  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...ti, silpnųjų gynėjas. Jaunieji maltiečiai susitinka penktadieniais Kartenos vidurinėje mokykloje. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BUČINSKYTĖ, Raimeda. Kartenos jaunieji ma...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...eikloje. Veikla: mokinių telkimas formalaus ir neformalaus ugdymo bei kitiems klausimams spręsti. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jaunimo organizacijos. Iš Kretingos...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...ganizaciją, galimybes, veiklas, renginius, susitikimų vietas skelbiama organizacijos tinklalapyje. Jolanta Klietkutė, 2012  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DANILEVIČIUS, Audrius. Re: Kretingo...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...artu dalyvauja sprendžiant šiuolaikiniam jaunimui iškylančias problemas, užimtumo galimybes.  Jolanta Klietkutė, Jurgita Bružienė, 2016 m.  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jaunimo organizacij...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...r vidinė pagarba sau, kitiems bei savo šaliai. Turime savo statutą, kurio privalu laikytis.“ Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JOMANTAITĖ, Diana. Karo imitacija – ne v...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...unimo aktyvumui skatinti, norintys dalintis su socialiai remtinais jaunuoliais gyvenimo išmintimi. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DRUNGILAITĖ, Edita. Re: Kretingos_krašto_...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...ais ir aktyviais krikščionimis, suvokiančiais krikščionybę kaip tikrąjį Europos identitetą. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Apie mus. Iš Lietuvos nacionalinė Europos...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...si TS-LKD įstatais ir programa, jaunimo bendruomenės steigimo deklaracija, strategija bei Statutu. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BILIŪNAITĖ, Inga. Re: Kretingos_krašto_en...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...s politinėje veikloje. Tvarkos ir teisingumo jaunimo lygos Kretingos skyrius įkurtas 2010 metais. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...i rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, amžius nuo 1,5 metų, pagrindinė sąlyga – noras mokytis. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: STONKUTĖ, Aurelija. Re: Kretingos_krašto_...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...iavimo projektai su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Kiti labdaringi projektai. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Apie mus. Iš Šv. Antano dienos centras [i...
2012 m. Vasarion 2 d. | Kategorija: Visuomenė
...ktyvo ženklas – katė, kuri rodo tris pirštus. Tokia pirštų kombinacija tapo grupės simboliu. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: SIMAITYTĖ, Dovilė. „Toxic cats&ldqu...
2012 m. Vasarion 3 d. | Kategorija: Visuomenė
...ksperimentams. Kasmet pristatydavo lėtą, lyrinį šokį, skirtą Lietuvos Respublikos šventėms minėti. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: SIMAITYTĖ, Dovilė. Scenoje – šokio...
2012 m. Vasarion 6 d. | Kategorija: Visuomenė
...s nario vardas suteikiamas tiems asmenims, kurie labai daug prisidėjo įgyvendinant Centro tikslus. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: CINSKIENĖ, Jurgita. Re: Kretingos_krašto_...
2012 m. Vasarion 6 d. | Kategorija: Visuomenė
...pranciškonų vienuolyne. Nuo 2013 m. Onko centras bus perkeltas į Klaipėdą, kur statomas pastatas. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KAVALIAUSKIENĖ, Dalia. Šv. Pranciškaus on...
2012 m. Vasarion 6 d. | Kategorija: Visuomenė
...sh; gerumo akcija. Klubas atviras visiems menininkams nepriklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Menas, kaip ir žmogu...
2012 m. Kovo 23 d. | Kategorija: Visuomenė
...lėktuvu, plaukiojo laivu „Venus“, baikeriai vežiojo juos motociklais ir keturračiais. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Vaiko širdies asociacija sulaukia malonių stai...
2012 m. Kovo 23 d. | Kategorija: Religija
...e vyksta užsiėmimai naujokams, kurių metu visi besidomintieji gali praktiškai pabandyti medituoti. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Kontaktai. Iš Sahadža joga [interaktyvus]...
2012 m. Kovo 23 d. | Kategorija: Religija
...lesnę informaciją gali suteikti pagrindinis Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos biuras. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KUCHARZYSZYN, A. Duomenys apie Lietuvos Jehovo...
2012 m. Kovo 27 d. | Kategorija: Kultūra
...adėjusi savo motinai: jei atgaus jų žemę, pastatys kryžių. Virtuali Jokūbavo dvarvietės panorama. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Buv. dvaro sodybos fragmentai. Iš Kultūro...
2012 m. Kovo 28 d. | Kategorija: Religija
...ietmečiu buvo pastatytas „Mėguvos“ viešbutis (šiuo metu nebeveikiantis, Mėguvos g. 2). Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Izraelitų ir evangelik...
2012 m. Kovo 28 d. | Kategorija: Religija
.... Plytų dydis 28,5–30 x13–14 x 6–8 cm. Dalis jų su išilginėmis pirštų braukomis. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BUTKUS, Donatas. Kretingos Rotušės aikštės žva...
2012 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Kultūra
...laikų išliko rūmai, rūsys-ledainė, medinis svirnas, tvartas, akmeninis grūdų sandėlis (magazinas). Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2012 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Religija
...maldas retkarčiais laikydavo Klaipėdos šventikas. 1976 m. Kretingos filijinė cerkvė išregistruota. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Jurevičius Vladimiras...
2012 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Religija
...s kalbamas rožinis, katechizuojamas jaunimas, yra giedotojų būrelis, kuris gieda per Šv. Mišias. Jolanta Klietkutė, 2011 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Yra parapija ir titulas,...
2012 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Religija
...nuteistųjų įkalinimo įstaigoje, slaugo ligonius Kauno universitetinėse klinikose, dirba mokyklose. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Padvariuose buvo moter...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...menė tikisi atnaujinti ir šimtmečio senumo špitolę bei kleboniją, kurioje šiuo metu gyvena šeimos. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Budrių bažnyčia. Švytu...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...ivaras Pudžiuvelis. Parapija priklauso Palangos dekanatui, 1938 m. turėjo 4470 parapijiečių. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BLADŽIUS, A. Duomenys apie Darbėnų Šv. apaštal...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...ryšius su Latvijos Dobelės miesto, Švedijos Osby miesto, Vokietijos bei JAV liuteronų parapijomis. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENDIKAS Valteris. Parapijos istorija. Iš Liet...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...2000 m., kol gaisro nuniokotosios vietoje buvo atstatyta ir pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių encik...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...Kajetono atlaidus. Parapijai priklauso 505 gyventojai. Nuo 2006 m. klebonu yra kun. Jonas Kusas. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JOCYS, Virginijus. Jokūbavo dvaro sodybos isto...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...joje yra apie 400 gyventojų. Šalia šventoriaus yra buvusi špitolė, kurioje įsikūrę senelių namai. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Kalnalio kapinaitės priglau...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...niai atlaidai. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija priklauso Palangos dekanatui. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašy...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...kta. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija priklauso Palangos dekanatui. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Istorija. Iš Pranciškonų gimnazija [interaktyv...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...ko ir jėgų aukojantis naujos bažnyčios statyboms. Kūlupėnų parapija priklauso Palangos dekanatui. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Kronika: paskyrimai, atleidimai ir suspensos (...
2012 m. Gegužės 14 d. | Kategorija: Religija
...(gegužinės giesmės). Klebonas V. Gricius rūpinasi, kad Laukžemėje būtų pastatyti parapijos namai. Jolanta Klietkutė, 2012 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JOMANTAITĖ, Diana. Asmeninę šventę Šventosios...