Paieška

Pagal paieškos žodį "Jolanta Klietkutė" rasti 338 rezultatai:
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...Kr. buvo atliekamos kulto apeigos. Akmuo dingo, greičiausiai sunaikintas melioracijos darbų metu. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BLIUJIENĖ, Audronė. Romėniškasis ir tautų krau...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...ičiui iškilmingai atidengtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, 2015 m. kovo 10 dieną. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Ieško vietos Kretingoje į...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...asitraukusios į Vakarus, atminimui pastatytas tautodailininko Raimundo Puškorius sukurtas kryžius. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jokūbavo dvaro sodyba. Iš genocid.lt [interakt...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Visuomenė
...ė eilę kursų Telšių vyskupijos vargonininkams. Šiuo metu Šv. Cecilijos draugija veikia Telšiuose. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: REMESA, Alvidas. Lietuvos pranciškonų muzikos...
2016 m. Balandžio 21 d. | Kategorija: Kultūra
.... Griškevičiai sukūrė skulptūrą „Aguonėlė“, kuri stovi prie Kretingos kultūros centro. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BERŽELIONIS, A. Dar kartą apie pirmąją kreting...
2016 m. Balandžio 29 d. | Kategorija: Kultūra
...timas į lietuvių kalbą. Deja, II pas. karo metu raštas dingo ir šiuo metu nėra žinoma kur jis yra. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos...
2016 m. Balandžio 21 d. | Kategorija: Kultūra
...evizijos bokšto žuvusiųjų atminimą, Pietą pašventino Kretingos bažnyčios klebonas Evaldas Darulis. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Laisvės gynėjus primin...
2016 m. Balandžio 21 d. | Kategorija: Kultūra
...ičiaus Palangos siuvyklos mokinės (viena jų – Matilda Kairytė-Gliožerienė iš Kiauleikių k.). Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BERŽELIONIS, A. Dar kartą apie pirmąją kr...
2016 m. Gegužės 4 d. | Kategorija: Kultūra
...os, kur bažnyčioje stovi šv. Antano altorius. Galbūt todėl šaltinėlis pavadintas šv. Antano vardu. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: STONKUVIENĖ, Laima. Rūpestingų žmonių dėka šal...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...retingos bažnyčios altoriai yra įrašyti į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 7952. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Altoriai (3) su skulptūromis. Iš Kultūros vert...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...kultūros paminklų sąrašą (Nr. DV4571), LR kultūros paveldo registre unikalus objekto kodas 15502. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Altorius. Iš Kultūros vertybių registras [inte...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...rlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos polichromijos restauratorius Kęstutis Banys. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...galva pasukta profiliu kairėn. 2015–2016 m. altorių restauravo restauratorė Lina Navikienė. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...2004 iki 2009 m. 2009 m. gruodžio 20 d. naująjį altorių pašventino Telšių vyskupas Jonas Boruta. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Į Kretingos bažnyčią atkeliavo naujasis altori...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...s šv. Antano vardu, iš po žemių išsiveržiantis už bažnyčios, pakalnėje, kitoje Vilniaus g. pusėje. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Altoriai (3) su skulptūromis. Iš Kultūros vert...
2016 m. Spalio 10 d. | Kategorija: Kultūra
...as yra dingęs. Antrajame tarpsnyje virš kapitelių stovi dekoratyvūs plokšti paauksuoti elementai. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2016 m. Spalio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...ltoriaus tyrimus ir tvarkybos darbų projektą parengė interjero studija „Spalvų dermė“. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2016 m. Spalio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...kimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (u. k. 27495) vertingoji savybė, unikalus objekto kodas 9459. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė bajorai...
2016 m. Spalio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...13 d.), taip pat švenčiami Porciunkulės (rugpjūčio 2 d.), Šv. Pranciškaus (spalio 4 d.) atlaidai. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GIDŽIŪNAS, Viktoras. Lietuvos pranciškonų Amer...
2016 m. Spalio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...007 m. baltai nutinkuota išorė. Bokštas ir apžvalgos aikštelė pritaikyti lankytis turistų grupėms. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skrai...
2016 m. Spalio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...inėje ovalo pusėje: VIVIT – REGNAT – IMPERAT. Plokštelės kampus puošia po gėlės žiedą. Jolanta Klietkutė, 2016
Kultūra
kultura/...
2016 m. Spalio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...ukryžiuotojo skulptūra 1981 m. paskelbtas valstybės saugoma vertybe, unikalus objekto kodas 15054. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DV-4143. Kretingos raj. Kretingos m. bažnyčia...
2016 m. Spalio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...ios bokšto gaisro metu nukentėjo ir laikrodis, tačiau 1982 m. jis buvo atstatytas kartu su bokštu. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2016 m. Spalio 12 d. | Kategorija: Kultūra
..., kiti ryškiausi akcentai – balti kūdikio marškinėliai ir raudona drobė, dengianti kojytes. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ŠURKUTĖ, Indrė. Šv. Antano Paduviečio ikonograf...
2016 m. Spalio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...ir zakristijos durys yra valstybės saugoma kultūros paveldo vertybė, unikalus objekto kodas 7950. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Restauruota bažnyčios verty...
2016 m. Spalio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...čios centrinėmis durimis yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 7950. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ČERBULĖNAS, Klemensas. Renesansas Kretingoje....
2017 m. Sausio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...nga, mūrinė!“ Taip Kretingoje, kitame Akmenos krante, buvo pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Jonas Karolis Chodkevičius...
2016 m. Spalio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...kinė, durų dalis, kurios centre saulėje įkomponuota Jėzaus Kristaus monograma „IHS“. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė bajorai...
2016 m. Spalio 13 d. | Kategorija: Kultūra
...u“ buvo atidengta 2016 m. rugpjūčio 14 d. dvaro šventės „Vario dūdų ritmu“ metu. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JOMANTAITĖ, Diana. Atidengtas istorinis ir pir...
2017 m. Sausio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...paskelbtos kultūros paminklu, įrašytos į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 31601. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Bažnyčios remontas –...
2017 m. Sausio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...;I“. Gali būti, kad kažkada šie kryželiai žymėjo Kretingos bažnyčios Kryžiaus kelio stotis. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GINIŪNIENĖ, Asta. Kryžiaus kelias Lietuvoje XVI...
2017 m. Sausio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...os centras, vyksta įvairių maldos grupių susirinkimai, salėje – įvairūs parapijos renginiai. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DAPŠAUSKAS, Juozas. Pranciškonams Kretingoje &...
2017 m. Sausio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...tinė ir evangelizacinė, Šeimos, Socialinė, Ūkinė ir puošybos, Kultūrinė ir viešųjų ryšių sekcijos. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Bendruomenė. Iš Kretingos Pranciškonai [intera...
2017 m. Sausio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...us, kuriais jis rūpinosi). Portretas realistinis, veido bruožai atitinka kitus J. Bosko portretus. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GEDVILAITĖ, Rasa. Paveikslas atkūrė istoriją....
2017 m. Balandžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...do registrą, 2008 m. paskelbtas valstybės saugomu kultūros paminklu, unikalus objekto kodas 27496. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Vienuolyne rengiami slaugos...
2017 m. Balandžio 14 d. | Kategorija: Kultūra
...erjero remonto metu šis relikvijorius buvo išimtas ir patalpintas naujame balto marmuro altoriuje. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2017 m. Balandžio 14 d. | Kategorija: Kultūra
...la su 11 skulptūrų“, yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 7953. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ČERBULĖNAS, Klemensas. Renesansas Kretingoje....
2017 m. Balandžio 14 d. | Kategorija: Kultūra
...Chodkevičienės sarkofagas (26014), Kristinos Marijos Chodkevičiūtės-Farensbach sarkofagas (26015). Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Kripta vėl priglaudė miesto...
2017 m. Balandžio 19 d. | Kategorija: Kultūra
.... A. Žemaitis Kretingos muziejui padovanojo tapytas grafų Chodkevičių portretų kopijas. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ, Lijana; STREIKUVIENĖ, Diana...
2017 m. Balandžio 19 d. | Kategorija: Kultūra
...e „Žemaičių vyskupijos istorija“, skirtoje Žemaičių krikšto 600 m. sukakčiai paminėti. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ, Lijana; STREIKUVIENĖ, Diana...