Paieška

Pagal paieškos žodį "Jolanta Klietkutė" rasti 338 rezultatai:
2015 m. Kovo 25 d. | Kategorija: Kultūra
...atidengtas 1988 m. lapkričio 1 d., jį pašventino Kretingos bažnyčios klebonas Bernardas Talaišis. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Monumentai. Iš Kreting...
2015 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Kultūra
...ryti iš lauko riedulių, su pavieniais plytgaliais, pamatas rištas rusvos spalvos kalkių skiediniu. Jolanta Klietkutė, 2015  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BUTKUS, Donatas. Kretingos Rotušės aikšt...
2015 m. Balandžio 17 d. | Kategorija: Kultūra
...ybės saugomu objektu. Unikalus objekto kodas: 22516. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: MULVINSKAS, Algirdas. Kultūros paveldo objekto...
2015 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...Antrojo pasaulinio karo, tvarkant sudegusios mokyklos teritoriją, nugriauti paskutiniai kryžiai. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraist...
2015 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...ksnis nuo paviršiaus nušveistas, gerai matyti išraižyti kvadratai ir stovų tvirtinimo vieta.  Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KLIMKA, Libertas. Saulės laikrodžiai Lietuvoje...
2015 m. Balandžio 21 d. | Kategorija: Kultūra
...nierizmo meno paminklas, kuriame matyti drožybos subtilumų, auksavimas, sidabravimas, lesiravimas. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Į bažnyčią grįžta prie...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...vietoje stovi paminklas J. A. Pabrėžai. Statant paminklą buvo aptikta buvusios koplytėlės liekanų. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius [laiškas]. 2015, gegužės 27...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...imo koplyčia 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 27499. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GINIŪNIENĖ,  Asta. Kryžiaus kelias Lietuv...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...;m. birželio 26 d. Kretingoje kilęs gaisras nuniokojo bažnyčią, sunaikino ir abejus vargonus. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GUČAS, Rimantas. Lietuvos vargonai. Vilnius: P...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...rospektas (unikalus objekto kodas: 27347) ir vargonų instrumentas (unikalus objekto kodas: 27348). Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Kretingos bažnyčioje montu...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...ai“. Istorinių faktų padavime ieškoti neverta, tačiau įdomu susipažinti su krašto tautosaka. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BALYS, Jonas. Lietuvių tautosakos skaitymai. T...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...us jis paliko taip užkišęs, kad nė vienas meisteris nebegalėjo pataisyti. Ir šiandien taip tebėra. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BALYS, Jonas. Lietuvių tautosakos skaitymai. T...
2015 m. Balandžio 22 d. | Kategorija: Kultūra
...ias – 18 val., sekmadieniais – prieš trejas šv. Mišias – 8, 10.30 ir 12.30 val. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JURKŠTAS, Povilas. Senieji Kretingos varp...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...s nuėjo ir pamatė, kad ąžuolo vidus kiauras. Surinko iš kaimynų pinigų ir nupirko Marijos statulą. Jolanta Klietkutė, 2015   LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Gamtos paveldas – botaniniai ob...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...elę duobę, kurioje atsirado ežeras. 1937 m. užrašė A. Dyburys iš G. Mockienės (60 m.) pasakojimo. Jolanta Klietkutė, 2015  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VĖLIUS, Norbertas. Lietuvių liaudies pa...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
.... Tikriausiai, kad švedai statė. 1961 m. užrašė B. Kerbelytė iš V. Petreikio (82 m.) pasakojimo. Jolanta Klietkutė, 2015  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VĖLIUS, Norbertas. Lietuvių liaudies pad...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...ilelę atidaryti. 1961 m. užrašė B. Kerbelytė ir K. Viščinis iš S. Žilinskytės (60 m.) pasakojimo. Jolanta Klietkutė, 2015  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VĖLIUS, Norbertas. Lietuvių liaudies pa...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...avadinimas iš to ir yra. 1961 m. užrašė S. Skrodenis iš K. Rašinskienės (59 m.) pasakojimo.  Jolanta Klietkutė, 2015  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VĖLIUS, Norbertas. Lietuvių liaudies pa...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...ash; Kartena. 1961 m. užrašė P. Jokimaitienė ir K. Viščinis iš J. Sonio (59 m.) pasakojimo.  Jolanta Klietkutė, 2015  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VĖLIUS, Norbertas. Lietuvių liaudies pa...
2015 m. Balandžio 23 d. | Kategorija: Kultūra
...lio nusidėjėlio siela kentėjusi skaistykloje, tačiau po šio darbo ji nusipelnė Dangaus Karalystės. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos...
2015 m. Balandžio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...lė su Marijos skulptūra įrašyta į Lietuvos kultūros paveldo sąrašą. Unikalus objekto kodas: 20198. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Senojo Kretingos kaimo kapi...
2015 m. Balandžio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...enaa!” („Žiūrėkite, karas tenai!“). Nuo to laiko, esą, vietovė vadinama Kartena. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proisto...
2015 m. Liepos 20 d. | Kategorija: Kultūra
...eigoms. Datuojamas apie I tūktstantm. pr. Kr. – I tūkstantm. Aurelija Gelminauskienė, 2014; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DAUGUDIS, Vytautas. Imbarės piliakalnio ir gyv...
2015 m. Liepos 23 d. | Kategorija: Kultūra
...vyturį“ spausdina Kretingoje įsikūrusi „Vakarų spaustuvė“. Nijolė Raudytė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ANDRIEKUS, Leonardas. Pranciškonų veikla spaud...
2015 m. Lapkričio 5 d. | Kategorija: Kultūra
...žymių pagonybės kulto akmenys. Liaudies pasakojimai teigia, kad šie akmenys esą suakmenėję žmonės. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Stabakūlis. Iš žodynas.lt [interaktyvus], [b....
2015 m. Lapkričio 19 d. | Kategorija: Kultūra
...iki 108 cm. Dubens skersmuo viršuje iki 39 cm, o apačioje – 36 cm. Aurelija Gelminauskienė; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Dubenėti akmenys Skuodo ir...
2015 m. Lapkričio 19 d. | Kategorija: Kultūra
...0 cm gylio su apie 2 cm pagilinimu pakraščiuose, cilindro pavidalo duobė. Aurelija Gelminauskienė; Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Dubenuotieji akmenys ir kit...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...yčia ir parapijos namai sudaro Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksą (29929). Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Pastatas Kęstučio g. 3...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...; anksčiau kabėjęs bažnyčios kairės navos antroje arkoje, atremtoje į antrą piliorių nuo išėjimo. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DV–4143. Kretingos raj. Kretingos m...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...mi ir lankytojai. Rūsius gali apžiūrėti lankytojai, susitarę su vienuolyno ar bažnyčios vadovais. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Bažnyčią ir vienuolyną...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...kso ūkinis pastatas paskelbtas valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 27501. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Statiniai. Iš Kretingos Pra...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...rtino, kad tai yra ta pati Kretingos bažnyčios skulptūra, įvertinta ketvirčiu milijono litų.  Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GALAUNĖ, Paulius. Lietuvių liaudies menas...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...; vargonų mokyklos pavyzdžių. Virtuali Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų panorama. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENDIKAS, Valteris. Parapijos istorija. I...
2016 m. Sausio 27 d. | Kategorija: Kultūra
...o scenos“ simbolis, kad festivalis gyvuotų tiek ilgai (kokius 300 metų), kiek gyvena varnos. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: VERBUTAS, Algimantas. [Atsakymas į laišką...
2016 m. Sausio 28 d. | Kategorija: Kultūra
...viena iš jų – Radvilų kripta su restauruotais sarkofagais Kėdainių reformatų bažnyčioje. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Kripta vėl priglaudė m...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...tas Kretingos vardas“. 2005 m. parko atkūrimo projekto autorė – Nijolė Kazakevičiūtė. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Dvaro parkas. Iš Kretingos muziejus [interakt...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...oma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22501. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Arklidės liekanos. Iš Kultūros vertybių regist...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...oma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22498. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Daržininko namas. Iš Kultūros vertybių registras...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...oma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22497. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Šiltnamio liekanos. Iš Kultūros vertybių regis...
2016 m. Balandžio 20 d. | Kategorija: Kultūra
...oma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22515. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Stalių dirbtuvės. Iš Kultūros vertybių registr...