Paieška

Pagal paieškos žodį "Jolanta Klietkutė" rasti 338 rezultatai:
2014 m. Gruodžio 16 d. | Kategorija: Kultūra
.... antrojo deš. jis buvo apleistas, XX a. vid. – užasfaltuotas ir paverstas sporto aikštele. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Dvaro parkas. Iš Kretingos muziejus [interaktyv...
2014 m. Spalio 23 d. | Kategorija: Kultūra
..., kluono, „baravyku“ vadintos patalpos sėmenims kulti, tvartų. Dvaro parkas apleistas. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JUCYS, Adolfas ir MICKEVIČIUS, Juozas. Šiek ti...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...nės malūno užtvankos liekanos. Sovietmečiu kaimas sunaikintas ir išbrauktas iš gyvenviečių sąrašų. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Mišučių dvaras – Mong...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...ukryžiuotojo skulptūra 1993 m. įrašyta į Kultūros vertybių registrą. Unikalus objekto kodas: 9473. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra. Iš Kultū...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...ybe. Unikalus objekto kodas: 15350, numeris Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: DV4415. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Antkapinis paminklas. Iš Kultūros vertybių reg...
2015 m. Kovo 25 d. | Kategorija: Gamta
...gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie respublikinės reikšmės gamtos paveldo botaninių paminklų. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Gamtos paveldas – botaniniai objektai. I...
2015 m. Kovo 18 d. | Kategorija: Kultūra
...tvarkoma. 2000 m. laidojimo vietos pietų–pietvakarių dalyje pastatytas monumentalus kryžius. Jolanta Klietkutė, 2015 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Da...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...ernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Rengiamos instituto &bdquo...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...ais išvežta erlėniškio Antano Stropaus troba, kiek mažesnė, bet beveik identiška Letukų statiniui. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BERŽANSKIENĖ, Aldona; ir KUKTOROVIENĖ, Asta. E...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...ršus, sutvirtinti pamatai, restauruoti Pietiniai vartai, kurie buvo gerokai pasvirę į vakarų pusę. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ALMONAITYTĖ-NAVICKIENĖ, Vaida. Tiškevičių šeim...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...os neturi istorinės vertės, todėl į jo vietą priešais stotį perkeltas kryžius tremtiniams atminti. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: RAPALIS, Aurimas. Istorijos vingių pokyčiai. P...
2014 m. Spalio 24 d. | Kategorija: Kultūra
...s – padvariškis K. Jašmontas. Statybos iniciatorius – padvariškis A. Navirauskas. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GRIEŽIENĖ, Audronė. „Čia – mūsų kr...
2014 m. Lapkričio 7 d. | Kategorija: Švietimas
...atedrą. 2005 m. birželio 20 d. Kretingos Šv. Antano religijos studijų institutas buvo uždarytas.. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Monsinjoras Petras Puzaras...
2014 m. Lapkričio 7 d. | Kategorija: Kultūra
...valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24213. Teritorijos plotas: 1900 kv. m. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Lapkričio 7 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24215. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Lapkričio 7 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24206. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...guviškių kapinynas. Priešingame Minijos krante stūkso Mišučių piliakalnis ir Mišučių dvaro sodyba. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Mišučių k. senosios kapinės. Iš Kultūros verty...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24211. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24230. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: PAULIKAITĖ, Genovaitė. Kaimai keliasi sunkiai...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...a koplytėlės stovėjo aukštas ąžuolinis kryžius ir stogastulpis, kurie per laiką nuvirto ir sunyko. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė bajorai...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24010. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24251. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Kultūros paveldo stebėsena: 2010 m. kultūros o...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...kapinaitės paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24241 ir 24242. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Tuzai. Švyturys, 1992, vasa...
2014 m. Lapkričio 18 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24475. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Vydmantų k. senosios kapinės. Iš Kultūros vert...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...nės medinės architektūros statinys. Joje Visų šventųjų iškilmių metu meldžiamasi už mirusiuosius. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Darbėnų kapinių koplyčia. Iš limis.lt [interak...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...ičių ganytojų, paskirtas Vilniaus vyskupu. Šias pareigas ėjo tris dešimtmečius iki mirties 1453 m. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Nežinomo dvasininko portretas. Iš Kultūro...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...kryžiaus nuimtą Sūnaus kūną. Stogastulpio autorius kretingiškis tautodailininkas Juozas Lukauskas. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIS, Romualdas. Ko liūdi šv. Antano...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...liaudies meistrai Raimundas ir Anicetas Puškoriai sukūrė medinę skulptūrą „Aguonėlė“. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Skulptūra „Aguonėlė“ [rusų k...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...ų registrą, 2005 m. pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22435. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Buvę NKVD-MVD-MGB pastatai. Iš Lietuvos...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...r perkelta į seniūnijai priklausantį laidojimo vietos sklypą, įrengta prie monumentalaus kryžiaus. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Da...
2014 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...objekto kodas: 1433. Priklauso Darbėnų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksui. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darb...
2014 m. Gruodžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...Tvenkinio pakrantės ir dabar yra mėgstama kretingiškių bei miesto svečių pasivaikščiojimo vieta. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANAPKIENĖ, Vida. Kretingos dvaro sodai:...
2014 m. Gruodžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...Tvenkinio pakrantės ir dabar yra mėgstama kretingiškių bei miesto svečių pasivaikščiojimo vieta. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANAPKIENĖ, Vida. Kretingos dvaro sodai:...
2014 m. Gruodžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...venkinys vasarą tampa mėgstamiausia kretingiškių maudymosi vieta. Tvenkinio plotas – 2,9 ha. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANAPKIENĖ, Vida. Kretingos dvaro sodai:...
2014 m. Gruodžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...iniai postamentai Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Da...
2014 m. Gruodžio 16 d. | Kategorija: Kultūra
...ovės krašto, regiono kultūrai, plėsti kelionių ir turizmo maršrutus naujais lankytinais objektais. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: DRUNGILIENĖ, Genė. Saulės laikrodis rodo Kreti...
2014 m. Gruodžio 16 d. | Kategorija: Kultūra
...ės Sofijos vaišių akmeniu – galbūt ant jo grafienė Sofija vaišinusi dvaro tarnautojų vaikus. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANAPKIENĖ, Vida; ir DAUNECKIENĖ, Janina. Sena...
2014 m. Gruodžio 16 d. | Kategorija: Kultūra
...inai turi prisipažinti apie savo jausmus prie Meilės akmens, tuomet jų ryšys bus tvirtas ir ilgas. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANAPKIENĖ, Vida; DAUNECKIENĖ, Janina. Senasis...
2014 m. Gruodžio 16 d. | Kategorija: Kultūra
...muotu alpinariumu. Virš krioklio stūkso didžiulis dvipusis akmuo-suolas, vadinamas Meilės akmeniu. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANAPKIENĖ, Vida; ir DAUNECKIENĖ, Janina. Sena...
2014 m. Gruodžio 17 d. | Kategorija: Kultūra
...quo;Diemedžiu žydėsiu“. Pasodinta daugiau nei 100 augalų. Rimantas Antanas Kviklys, 2008; ir Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Dvaro parkas. Iš Kretingos muziejus [interakt...