Paieška

Pagal paieškos žodį "Jolanta Klietkutė" rasti 338 rezultatai:
2013 m. Gruodžio 3 d. | Kategorija: Kultūra
...plaukais, vilki šviesiai rudos spalvos tuniką. Ši koplytėlė neįtraukta į kultūros paveldo sąrašą. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaimas prie Akmenos up...
2013 m. Gruodžio 3 d. | Kategorija: Kultūra
.... Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre: 9585. 1986 m. skulptūra iš koplytėlės dingo. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė baj...
2013 m. Gruodžio 3 d. | Kategorija: Kultūra
...ą šalimais pasodintas dar vienas ąžuoliukas. Kai kuriuose šaltiniuose vadinamas Laisvės paminklu. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: EGLINSKAS, A. Įbetonuota kapsulė. Švytury...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...pinės pripažintos valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24204. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Barono Henriko Vilhelm...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...vangelikų liuteronų senosios kapinės pripažintos valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Bajorų k. evangelikų liuteronų senosios k...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...šai daugiausia vokiečių kalba, nors didesnė dalis pavardžių yra lietuviškos arba latviškos kilmės. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų miestelio isto...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...iant Gargždelės kapines, XX a. 9-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje evangelikų kapinės panaikintos. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Gargždelė. Švyturys,...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...angelikų liuteronų senosios kapinės pripažintos valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Joskaudų k. evangelikų liuteronų senosios kap...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...oje buvo senosios kaimo kapinaitės. Mirusiuosius laidojo kalvos vakarinėje dalyje ir jos papėdėje. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kiauleikių kaimas. Šv...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...us darbuotojai, tvarkantys kapines kartą per mėnesį, išveža kalnus butelių šukių ir kitų šiukšlių. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Evangelikų liuteronų bažnyč...
2013 m. Gruodžio 9 d. | Kategorija: Religija
...d koplyčia veiks keletą kartų per metus, kai bus aukojamos specialios mirusiesiems skirtos mišios. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: CIRTAUTIENĖ, Eglė. Pašventinta restauruot...
2013 m. Gruodžio 11 d. | Kategorija: Kultūra
...etų sąrašą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24234. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Salantų mstl. žydų senosios kapinės. Iš Kultūr...
2013 m. Gruodžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...nių koplyčia 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 30636. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašy...
2013 m. Gruodžio 12 d. | Kategorija: Kultūra
...ui „Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais kompleksas“. Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: ALMONAITYTĖ–NAVICKIENĖ, Vaida. Tiškeviči...
2014 m. Gegužės 20 d. | Kategorija: Kultūra
...partizanas Stasys Ruibys (1921–1945), kuris Kartenos valsčiuje buvo viena pirmųjų NKVD aukų. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Budrių bažnyčia. Švyturys,...
2014 m. Gegužės 20 d. | Kategorija: Kultūra
...škųjų parapijos kapinių, palei šiaurinį jų pakraštį buvo įrengtos evangelikų bendruomenės kapinės. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Gargždelės k. kapinių koplyčia. Iš Kultūros ve...
2014 m. Gegužės 20 d. | Kategorija: Kultūra
...rinktinės partizanų, kilusių iš Grūšlaukės apylinkių, atminimui. Kryžiaus aut. Adolfas Kontrimas. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Gegužės 20 d. | Kategorija: Kultūra
...as, užaugęs gretimame Raguviškių kaime, 1960–1961 m. dirbęs Kretingos centrinėje ligoninėje. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JOCYS, Virginijus. Jokūbavo dvaro sodybos isto...
2014 m. Gegužės 21 d. | Kategorija: Kultūra
...i Valančiui Nasrėnuose pagrindinio fundatoriaus Stasio Vaičiaus (g. 1906 m. Nasrėnuose) palaikais. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: BENIUŠIENĖ, Irena. Kalnalio kapinaitės priglau...
2014 m. Gegužės 21 d. | Kategorija: Kultūra
...rą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Unikalus objekto kodas: 24198. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Akmenalių k. senosios kapinės. Iš Kultūros ver...
2014 m. Gegužės 21 d. | Kategorija: Kultūra
...registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24219. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Auksūdžio k. senosios kapinės. Iš Kultūros ver...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...lifuoto akmens paminklas – šiuose miškuose veikusių ir žuvusių lietuvių partizanų atminimui. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...Pranciškus Urbonavičius, jo sesuo Valerija, kunigai Brunonas Bagužas ir Teodoras Benediktavičius. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Kunigų kapai Gargždelės kapinėse ir jų tekstai...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...isant to, kad kapinių teritorija 1983 m. atskirta nuo ūkio naudmenų ir perduota Darbėnų apylinkei. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Š...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...etų sąrašą, 2005 m. pripažintos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24214. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Barkelių k. senosios kapinės. Iš Kultūros vert...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...ų registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24197. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Benaičių k. senosios kapinės. Iš Kultūros vert...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...istrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24207. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Darataičių k. pirmosios senosios kapinės. Iš K...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...gistrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24208. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Darataičių k. antrosios senosios kapinės. Iš K...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...ių registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24189. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Daubėnų k. pirmosios senosios kapinės. Iš Kult...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...ių registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24190. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Daubėnų k. antrosios senosios kapinės. Iš Kult...
2014 m. Gegužės 28 d. | Kategorija: Kultūra
...ių registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24194. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Darbėnų k. senosios kapinės. Iš Kultūros verty...
2014 m. Birželio 2 d. | Kategorija: Kultūra
...ijaus Pabrėžos kapo koplyčia įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Unikalus objekto kodas: 10516. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia. Iš...
2014 m. Birželio 2 d. | Kategorija: Kultūra
...ybe, 2005 m. pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Unikalus objekto kodas: 6265. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Ankštakių, Senkų kapinynas. Iš Kultūros v...
2014 m. Birželio 2 d. | Kategorija: Kultūra
...klu, 2005 m. pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Unikalus objekto kodas: 5262. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Senkų senkapio žvalgom...
2014 m. Birželio 2 d. | Kategorija: Kultūra
...inklų sąraše, 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 1431. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: KANARSKAS, Julius. Kaimas prie Akmenos upės. Š...
2014 m. Birželio 4 d. | Kategorija: Kultūra
...ltūros, architektūros paveldo, kraštovaizdžio dalis, bet ir vienas svarbiausių Kretingos simbolių. Jolanta Klietkutė, 2013 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: GIDŽIŪNAS, Viktoras. Lietuvos pranciškonų Amer...
2014 m. Rugsėjo 8 d. | Kategorija: Geografija
...antm. – II tūkstantm. I p.); apeiginis akmuo su dubeniu (Aukuras). Jurgita Bružienė, 2014; Jolanta Klietkutė, 2016 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Padvarių pilkapius kas...
2014 m. Spalio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...1986 m. buvo respublikinės reikšmės archeologijos paminklu, Nr. AR484. Aurelija Gelminauskienė; ir Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Dubenėti akmenys Skuod...
2014 m. Spalio 9 d. | Kategorija: Kultūra
...irmuoju eksponatu Kretingos muziejui persikėlus į dvaro rūmų patalpas. Aurelija Gelminauskienė; ir Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: JABLONSKIS, Ignas. Dubenuotieji akmenys i...
2014 m. Spalio 13 d. | Kategorija: Kultūra
...egausūs rasti dirbiniai: žalvarinės antkaklės fragmentas, puodų šukės. Aurelija Gelminauskienė; ir Jolanta Klietkutė, 2014 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: Archeologinių tyrių Rotušės a. Š dalyje atsaka...