Rotušės aikštė

Virtuali Rotušės aikštės panorama (Šaltinis: ŠUKEVIČIUS, Kostas Rimantas. Kretinga [interaktyvus]. Iš Lietuva panoramose. [Vilnius]: Panoramas.lt; UAB "Modernių elektroninių technologijų komunikacijos", 2006 [žiūrėta 2012 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1964&lg=2>.