Personalijos

Kretingos apylinkės nuo seno garsėjo savo istorinėmis asmenybėmis, mokslininkais, dvasininkais, menininkais, visuomenės veikėjais. Kretingoje gimusiems, dirbusiems ir gyvenusiems žymiems žmonėms iki šiol nėra išleisto nė vieno enciklopedinio pobūdžio leidinio.

Kretingos rajono M. Valančiaus bibliotekoje 2005 metais pradėtas kurti elektroninis leidinys
„Kretingos personalijų žinynas“, kuriame teikiamos rajono žymių asmenų biografijos nuo 1609 m. iki dabar.