Mitologinis paveldas

Galerijoje pateiktos Kretingos rajono mitologinio paveldo – mitologinių kalnų, akmenų ir šaltinių – nuotraukos, schemos ir žemėlapiai.